NORMES

Normes de funcionament de la biblioteca
 1. La biblioteca és un lloc d'estudi i de lectura. El silenci és essencial.
 2. No està permés entrar menjar ni beguda.
 3. No s'hi pot usar cap aparell electrònic, tret de l'ordinador portàtil.
 4. Els préstecs i devolucions es fan només a les hores de pati.
 5. Per al préstec de llibres cal portar el carnet d'estudiant.
 6. Quan es demana un llibre a la biblioteca, cal saber-ne títol i autor. Es pot consultar el catàleg de la biblioteca del nostre institut des de terminals externs (heu d'anar al web del Coromines > biblioteca > OPAC).
 7. Cap alumne no pot tindre en préstec més d'un document.
 8. La durada del préstec és de quinze dies naturals.
 9. El programa de gestió de la biblioteca bloqueja temporalment el préstec als alumnes que fan una devolució amb retard.
 10. En el Reglament de Règim Intern de l'IES Joan Coromines es preveu sancionar el retard en les devolucions de la següent manera:
 • Es considera falta lleu el retard superior a dues setmanes en la devolució dels exemplars prestats per la biblioteca.
 • Es considera falta greu el retard superior a un mes en la devolució dels exemplars prestats per la biblioteca.
 • La pèrdua o deteriorament greu d'un exemplar comportarà la restitució del mateix.
 1. Els ordinadors de la biblioteca són per a ús acadèmic.
 2. Per a poder imprimir des de la biblioteca cal portar el carnet d'estudiant, on apareix l'usuari i la contrassenya que cal emprar.

L'estada a la biblioteca a les hores de pati és voluntària; complir les normes, obligat. Per tant, s'instarà a abandonar la biblioteca a qualsevol alumne que incomplisca aquestes normes.

Si teniu algun dubte, pregunteu a qualsevol dels encarregats de la biblioteca.


  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada