HORARI - RESPONSABLES

 

 
............................................................................................................................................................................

NORMES BÀSIQUES D'ÚS DE LA BIBLIOTECA
 • Per al préstec de llibres cal portar el carnet d'estudiant.
 • Els préstecs es faran, ordinàriament, a l'hora del primer pati (10.55-11.20).
 • Els préstecs només els podrà realitzar el professorat encarregat de la biblioteca.
 • Les devolucions es faran únicament al professorat encarregat de la biblioteca.
 • La durada del préstec és de quinze dies naturals.
 • Cap alumne no pot tindre en préstec més d'un document.

INSTRUCCIONS PER AL CONJUNT DEL PROFESSORAT
Respecte al funcionament de la biblioteca del centre, convé recordar al conjunt del professorat el següent:
 1. A la bilbioteca es fa servir un programa informàtic implementat per Conselleria, el PMB, de la gestió del qual se n'encarrega un petit grup de professors, dins d'un horari que es penja a la porta de la biblioteca i també al web del Coromines > Biblioteca.  Si necessiteu traure algun llibre, per favor demaneu-lo a qualsevol d'ells per a què es puga enregistrar i fer-ne el corresponent seguiment.
 2. Es pot consultar el catàleg de la biblioteca del nostre institut des de terminals externs. Aneu al web del Coromines > Centre > Biblioteca > Catàleg on-line del centre. 
 3. Els préstecs a l'alumnat, i també les devolucions, es fan a l'hora del primer pati (10.55-11.20).
 4. Si teniu guàrdia a la biblioteca, heu de saber que només hi ha un armari al que es pot accedir sense clau, que conté bàsicament diccionaris i atles. Si us en demanen un per a consultar-lo a l'aula, a l'última pàgina trobareu una fitxa: empleneu-la, deixeu-la damunt la taula del bibliotecari i feu el mateix amb l'exemplar quan el tornen. El bibliotecari ja se n'encarregarà de retornar-ho tot al seu lloc. 
 5. Encara que entenem que alguna vegada pot ser difícil d'evitar, recordem que l'alumnat no hauria d'estar mai sol a la biblioteca.
 6. L'ordinador principal és d'ús preferent dels bibliotecaris. Mireu de deixar-lo lliure quan algú d'ells tinga hora de biblioteca.
 7. La impressora només s'utiliza per a tasques de gestió de la biblioteca i, excepcionalment, en períodes d'inscripció telemàtica. No obstant això, des dels ordinadors es poden enviar documents per imprimir-los en altres impressores del centre.
 8. Aconsellem que els departaments comproven la disponibilitat de les lectures que demanen a l'alumnat i, si cal, que gestionen l'adquisició de nous llibres.
 9. Si utilitzeu llibres per a llegir a classe amb el vostre alumnat, podeu fer abans el préstec conjunt de tots els exemplars que necessiteu i tindre'ls vosaltres el temps que considereu oportú; no cal que formalitzeu la devolució fins que acabeu l'activitat (encara que siguen vàries sessions). Ara bé, no oblideu que pot haver més gent interessada en eixos llibres.
 10. El professorat amb hores de tutoria haurà d'assegurar-se que el seu alumnat coneix les normes de funcionament de la biblioteca.
Si teniu algun dubte, pregunteu a qualsevol dels encarregats de la biblioteca.


   
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada